We grow farmers – farmers grow veggies

Our aim is to support small-scale urban farmers on their journey, so we don’t have our own farms.  When people refer to “Abalimi farms”, it includes a range of independent community gardens where Abalimi provides training, support and access to seeds, seedlings and manure, as well as market access.

Here are some of the community gardens that Abalimi supports:

Masikhanye Harare 33 Section Ncumo Road Harare/ Kwamfundo Seconary School
Nonyameko at Luleka Harare Luleka Primary
Ntinga at Police Station Harare Police Station Harare, 19 Bila Street
Sakhisizwe Harare 3861 Gama Street
Nonyebo at Lukhaza Khayelithsa, Village 1 Khayelitsch special school / silunku street
Sinoxolo J81 Khayelithsa, Village 2 J 81 Nothobine Square
Bambanani at Sivuyiseni Khayelitsha Sivuyiseni Primary / Thandi Modise Crescent
Chithindlala at Homba Primary School Khayelitsha Homba Primary School
Esam Esahko at Impendulo School Khayelitsha Impendulo Primary / 43 Khwahlaza Street Makahza
Khanyisa at Siphamandla School Khayelitsha Siphamandla School / Lindela Raos Kuyasa
Masipile Peace Garden Khayelitsha
Moya We Khaya Khayelitsha Manyanani Peace Park, Khayelitsha
SCAGA – Siyazama Comm. Allotment Garden Association Khayelitsha 39236 Steve Tshwete Makhaza
Scaga 2 Esake Khayelitsha 39728 Steve Tshwete Makhaza
Scaga 3 Eden Khayelitsha 39728 Steve Tshwete Makhaza
Scaga 4 Khulamtawna Khayelitsha 39728 Steve Tshwete Makhaza
Scaga 5 Patrica Khayelitsha 39728 Steve Tshwete Makhaza
Sibanye Khayelitsha Uxolo High School, Bathandwa Ndundo road 20 Section Mandela Park
Sinoxolo at Thembelile High School Khayelitsha Thembelile High School, Town Two
Iliso Care Khayelitsha Site C
Kolping Mfuleni St. Kizito
Abathethi Gugulethu Cnr Dyakala and Tom Str
Akhanye Nyanga Mpunzane Street Mzamomomhle Primary
Asande Nyanga NY 50 Gugulethu 7750 / Intshukumo Comprehensive High
Baphumelele Nyanga F 426 Schaapkraal Road
Better Life Nyanga Corner of road 40 43 Street David Vanda Drive
Bongulethu Nyanga Bonulethu School
Fezeka Nyanga Ny1  No. 349 Gugulethu 7750
Joyce Ndisa Nyanga Joyce Ndinisa Educare
Klipfontein Nyanga 110 Klipfontein Mission Station
Manelisi’s Urban Farm Nyanga Ny 71 No 37 Sec 2, Gugulethu
Masibulele Nyanga Andile Junior Secondary School
Masithandane Nyanga NY 126 Gugulethu Corner NY 127
Masizingie Nyanga Bonulethu School
Nonkululeko Nyanga
Siyaphambili Nyanga N 126 Mfenyana Street
Sinako Nyanga NY 141 Xolani Primary School
Love and Faith Philippi 12561 Ndongeni CrescentLower corass road
Masibambane Philippi Sagwityi Street Browns Farm
Philippi Office Philippi Cwango Crecent
Zingisa @ Sinethemba Philippi Sagwityi Street Browns Farm

Click here for more information about our community based Garden Centres.